ข้อมูลครูและบุคลากร

ปีการศึกษา 2563
ตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา รวม
ชาย หญิง ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2 2
ครู อันดับ คศ.3 2 8 9 1 10
ครู อันดับ คศ.2 2 5 5 2 7
ครู อันดับ คศ.1 3 4 7 7
ครูผู้ช่วย 1 1 1
พนักงานราชการ 3 1 2 2 4
ครูอัตราจ้าง 1 1 2 2
รวม 12 21 18 15 33ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่ง/วิทยฐานะ

ข้อมูลบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระ