ข้อมูลครูและบุคลากร

ตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา รวม
ชาย หญิง ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2 2
ครู อันดับ คศ.3 2 7 8 1 9
ครู อันดับ คศ.2 3 7 6 4 10
ครู อันดับ คศ.1 2 2 4 4
ครูผู้ช่วย 2 1 3 3
พนักงานราชการ 3 1 2 2 4
ครูอัตราจ้าง 1 1 2 2
รวม 12 21 18 15 33ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่ง/วิทยฐานะ

ข้อมูลบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระ