ตราประจำโรงเรียน

รูปคบเพลิงและเสมาอยู่ภายในดอกบัว หมายถึง การมีความรู้คู่ความดี
คบเพลิง คือ แสงสว่าง
เสมา คือ ความรู้
ดอกบัว คือ ความดี


อักษรย่อ

ภ.ม.
สีประจำโรงเรียน

สีเขียว หมายถึง ความชุ่มชื้น ธรรมชาติอันสวยงาม
สีขาว หมายถึง แสงสว่างและความบริสุทธิ์


คติพจน์ประจำโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํ โหติ หมายถึง “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”


ปรัชญาของโรงเรียน
ความรู้คู่ความดี


คำขวัญประจำโรงเรียน
“มานะอดทน ประพฤติตนดี มีวิชา รักมาตุภูมิ”


ค่านิยมองค์กร
“SMILE” หมายถึง สถานศึกษาแห่งรอยยิ้ม


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ชื่อสามัญ: Tiger’s Claw หรือ Indian Coral Tree ชื่อวิทยาศาสตร์: Erythrina variegata L.

ปาริชาต หรือปาริฉัตร หรือทองหลาง เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ อยู่ในวงศ์ถั่ว (LEGUMINOSAE หรือ FABACEAE) ดอกมีลักษณะเป็นช่อสีแดงเข้ม เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพระไตรปิฎก คนไทยโบราณเชื่อว่าเป็นไม้มงคล หรือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกบนสวรรค์ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นประวาลพฤกษ์