สถานที่ตั้ง

โรงเรียนภูผาม่าน  ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ 1 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน

จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40350

ตั้งอยู่บนที่สาธารณประโยชน์ บริเวณเชิงเขาหน้าถ้ำเสือ บนเนื้อที่จำนวน 89 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา

หมายเลขโทรศัพท์ : 043-040-638  หมายเลขโทรสาร : 043-040-638

E-mail : admin@phuphaman.ac.th