วันสุนทรภู่ ครูกวีเอกของโลก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนภูผาม่าน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของโลกและเพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมรับฟังชีวประวัติของสุนทรภู่ที่หน้าเสาธง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันแต่งคำขวัญ จัดบอร์ดนิทรรศการผลงานและชีวประวัติของสุนทรภู่ และในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาวธริญา  ชนะโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน ได้ให้เกียรติมอบของรางวัลแก่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย