12 สิงหาคม 2564 พิธีถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูผาม่าน ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวด ณ ศูนย์สารสนเทศ “ไกรพน” โรงเรียนภูผาม่าน