กิจกรรม MATH DAY

ระหว่างวันที่ 11- 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนภูผาม่าน จัดกิจกรรม Math Day เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วม ได้แก่ การแข่งขันหมากฮอส หมากรุกไทย เกมหยอดเหรียญ โพล์สตาร์ และเกมตึกถล่ม