เสนอนิทรรศการวันเปิดบ้านห้องต้นแบบ Active Learning

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 นางสาวธริญา ชนะโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน นำคณะครูและนักเรียนแกนนำ ร่วมนำเสนอนิทรรศการ เนื่องในวันเปิดบ้านห้องต้นแบบ Active Learning ณ โรงแรม TK Palace กรุงเทพมหานคร