โครงการชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เด็กชายธีรภัทร โถปั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบในโครงการชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” สู่การเป็น Influencer ชุมชน จากนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น