กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนภูผาม่านจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยนางสาวธริญา ชนะโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนภูผาม่าน เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศก์ ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม เวียนเทียนร่วมกัน ณ วัดท่ากระบือ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น