วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 30มิถุนายน 2564 นายจิรโรจน์  ร้อยดาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน และนางสาวธริญา  ชนะโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26​ มิถุนายน ได้แก่ การตอบคำถามออนไลน์และการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวโทษของยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกและเพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน