กำหนดการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูผาม่าน เรื่อง กำหนดการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)