สถานศึกษาปลอดภัย

โรงเรียนภูผาม่าน 📣ขอเชิญชวน ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่นความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

❗MOE Safety Center แอปพลิเคชั่น จะให้บริการแก่ นักเรียน ประชาชนทุกท่าน ผ่านช่องทางการแจ้งเหตุถึง 4 ช่องทาง ดังนี้

⌚️ Application MOE Safety Center (ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android)

🌐 เว็บไซต์ www.MOESafetyCenter.com

📲 Line @MOESafetyCenter

☎️ Call Center 0-2126-6565

Link ดาวน์โหลด ระบบ iOS  https://apps.apple.com/th/app/

Link ดาวน์โหลด ระบบ Android  https://play.google.com/store/apps/

📢📢 สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่  https://docs.google.com/presentation/d/1aaU0__fQUADFNnph82f1QRLLMu-34DmjuBF-GwKXvfo/edit#slide=id.g113a6015658_3_17